Выберите букву, с которой начинается искомая начальная форма:

А Б В Г Д Е Ж З И I К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я

Слова

Начальная форма
Частота
тотъ
1600
такъ
831
только
817
такой
748
то
466
теперь
259
тутъ
167
тѣмъ
162
Тогда
159
тамъ
129
также
123
то есть
105
тоже
97
талантъ
88
точно
82
тотъ же
78
ты
74
тотчасъ
68
три
63
требовать
61
тысяча
59
типъ
53
трудъ
43
только что
43
толпа
42
третій
40
точка
37
таки
36
Трудно
36
тонъ
34
темный
33
тогдашній
32
Талейранъ
30
т
29
томъ
29
торговля
29
талантливый
28
тогда
27
тѣло
27
театръ
24
такой-то
24
торговый
23
Толстой
22
трудно
21
терять
21
требованiе
21
туда
21
Три
20
товаръ
20
тѣнь
20
тяжелый
20
тайна
19
толстаго
18
толковать
18
требованіе
18
теперешній
18
того
17
теорія
17
твердый
17
товарищъ
17
твой
16
Теккерей
16
такъ-сказать
16
теорiя
15
требоваться
15
толки
14
Тургеневъ
14
тѣсный
14
твердо
13
тонкій
13
таковой
13
теоретикъ
13
творчество
13
техническій
13
таинственный
13
Тотъ
12
труд
12
таковъ
12
тема
11
тостъ
11
трудный
11
Тiен-цинъ
11
торжество
11
трупъ
10
такихъ
10
точный
10
тревога
10
теченiе
10
точность
10
творческій
10
тупой
10
тоска
9
Таковъ
9
теченіе
9
трагедія
9
трудность
9
толкованіе
9
теоретическій
9
турокъ
9
тверь
8
толкъ
8
тайный
8
трубка
8
темнота
8
толстой
8
тараканъ
8
тридцать
8
ТАЛЕЙРАНЪ
8
турецкій
8
ти
7
трава
7
треть
7
тетка
7
текстъ
7
трезвый
7
текущій
7
твореніе
7
тонкость
7
трагическій
7
театральный
7
тяжкій
7
тяжолый
7
торгъ
6
Тарасъ
6
трауръ
6
трескъ
6
титулъ
6
таблица
6
теченіи
6
трактатъ
6
трудиться
6
твердость
6
Требованіе
6
таможенный
6
только-что
6
такъ-называемый
6
туманъ
6
тургенева
6
тщательно
6
Тихо
5
течь
5
тепло
5
ткань
5
Тысяча
5
триста
5
теплый
5
трогать
5
тронуть
5
терпѣть
5
техника
5
теплота
5
толстый
5
Татаринъ
5
Тунг-чоу
5
твердить
5
типичный
5
толкучій
5
Толмачева
5
такъ-какъ
5
тревожный
5
тенденція
5
тряпичкинъ
5
темпераментъ
5
торжествовать
5
тупикъ
5
тянуть
5
тяжесть
5
тысячелѣтній
5
тесть
4
третiй
4
таиться
4
трещать
4
тотъ-то
4
тамошній
4
тай-пингъ
4
требуемый
4
типически
4
торговать
4
температура
4
танцмейстеръ
4
торжественный
4
тьма
4
тупость
4
тысячелѣтiе
4
тому
3
Толки
3
То-то
3
тактъ
3
тихий
3
тонко
3
Тибетъ
3
татаръ
3
такойъ
3
тройка
3
терекъ
3
тонкий
3
топоръ
3
тратить
3
трепетъ
3
трясина
3
творить
3
темница
3
то-есть
3
тайпингъ
3
такой то
3
теряться
3
томиться
3
татарскій
3
труженикъ
3
требующій
3
тронуться
3
тосковать
3
тарелка-то
3
терпѣливый
3
типографія
3
трудолюбивый
3
теоретически
3
таинственность
3
тэма
3
тѣсно
3
тюрьма
3
тюфякъ
3
тяжело
3
туристъ
3
тутъ-то
3
тутъ-же
3
тускнѣть
3
туманный
3
тщеславiе
3
тщательный
3
тяготиться
3
Тимъ
2
таль
2
теща
2
темъ
2
тихо
2
Та-ку
2
Тэ-га
2
тварь
2
темно
2
Тамара
2
Тингай
2
Товаръ
2
Тяжело
2
тарифъ
2
такимъ
2
труппа
2
третий
2
телега
2
темное
2
теплѣй
2
тиранъ
2
тишина
2
тонуть
2
Творецъ
2
Тетушка
2
ТОЛСТОЙ
2
тактика
2
таможня
2
трагикъ
2
терминъ
2
терпеть
2
типично
2
торчать
2
толчокъ
2
толково
2
Троицкій
2
Товарищъ
2
татаринъ
2
таинство
2
трагедiя
2
тревожно
2
тронутый
2
тропинка
2
тверской
2
теребить
2
терпѣніе
2
тетрадка
2
тихонько
2
толстому
2
толкучка
2
томленіе
2
Тогдашній
2
татарскiй
2
танцевать
2
танцовать
2
требующий
2
трезвость
2
тридцатый
2
терпѣливо
2
торговецъ
2
толпиться
2
тоненькій
2
Тамберликъ
2
Тао-Квангъ
2
Творческій
2
тринадцать
2
теоретизмъ
2
торопиться
2
тогда-какъ
2
трогательно
2
трогательный
2
темнозеленый
2
торжественно
2
торопливость
2
товарищество
2
товарищескій
2
торжественнйй
2
требовательный
2
торжественность
2
ты-то
2
тщетно
2
туалетъ
2
тѣснить
2
турецкiй
2
тупоумiе
2
тѣлесный
2
тянуться
2
тургеневъ
2
тягостный
2
тѣлесность
2
Тля
1
так
1
Троф
1
Тсаи
1
Тчеу
1
Томъ
1
така
1
таке
1
такь
1
тали
1
трое
1
трои
1
тишь
1
тина
1
тога
1
токъ
1
Такой
1
Толпа
1
тассѣ
1
таить
1
талiя
1
таэль
1
таять
1
трата
1
трапъ
1
трель
1
тронъ
1
трюмъ
1
теонъ
1
тигръ
1
тихій
1
тiенъ
1
тонна
1
Тарасу
1
Третій
1
Турцiя
1
Терекъ
1
Теймсъ
1
Тироль
1
Тот-же
1
Тонкій
1
Тюфякъ
1
Тяжкій
1
тарасъ
1
тагакъ
1
тацитъ
1
тащить
1
такого
1
танцуя
1
тапиръ
1
травка
1
травля
1
трезво
1
тризна
1
троянъ
1
тряпка
1
тереть
1
терезы
1
теремъ
1
термин
1
тесать
1
тезисъ
1
теймсъ
1
тенару
1
титанъ
1
торный
1
тоесть
1
точасъ
1
точнѣе
1
тошный
1
толочь
1
томить
1
топить
1
тополь
1
Тартюфа
1
Тальони
1
Тао-ссе
1
Тсиновъ
1
Тиціанъ
1
Токвиль
1
Тюльери
1
тарелка
1
тавриды
1
такъ же
1
такъ-то
1
такъ-же
1
тамтамъ
1
танкасъ
1
тао-ссе
1
трубить
1
трубный
1
трещина
1
трекать
1
трибуна
1
творецъ
1
терасса
1
тетрадь
1
техникъ
1
текучій
1
телушка
1
тендеръ
1
теологъ
1
тирянка
1
тиснувъ
1
тимъ–то
1
товарка
1
тотчась
1
тотъ-же
1
тошнота
1
токвиль
1
толкомъ
1
тому-же
1
тонущiй
1
Тарасова
1
Танг-коу
1
Треканье
1
Тристанъ
1
Тронутый
1
Тверской
1
Турецкiй
1
Тераменъ
1
Теверино
1
Толстого
1
табачный
1
такъ-что
1
такой-же
1
тамошний
1
травіата
1
тратящий
1
трагизмъ
1
трагично
1
традиція
1
трубочка
1
трусость
1
трудится
1
трескать
1
треснуть
1
трезвонъ
1
творенiе
1
творенье
1
теретикъ
1
терпѣнiе
1
терпѣнье
1
теленокъ
1
тиранить
1
тираннiя
1
тиролецъ
1
торговка
1
торчащій
1
тотъ же
1
толстѣть
1
толстякъ
1
толкнуть
1
топиться
1
Тарантасъ
1
Тай-пингъ
1
Трудиться
1
Тихоновна
1
Тiен-цина
1
тарлатанъ
1
табакерка
1
талейранъ
1
танцующий
1
танкадеръ
1
трактатъ4
1
трусливый
1
требующiй
1
трепетать
1
тростникъ
1
творчески
1
твориться
1
терзаться
1
тернистый
1
терпѣться
1
теперь-же
1
тиранство
1
тимерманъ
1
тормозить
1
торопливо
1
тотъ-часъ
1
тогдашний
1
тогдашнiй
1
токайскій
1
толкующій
1
только-то
1
топорщить
1
Требизондъ
1
Троекуровъ
1
Телеграмма
1
Теперешній
1
Товстогубъ
1
тао-куангъ
1
трактирный
1
трактовать
1
трудолюбiе
1
трудящиіся
1
треснувшій
1
трехлѣтнiй
1
трепещащий
1
тросточька
1
тряпичкина
1
тряпичкину
1
территорія
1
теперешнее
1
теперешнiй
1
тепленькій
1
типическій
1
торжествуя
1
тормозящій
1
толкованiе
1
Таврическая
1
таинственно
1
танцеваться
1
танцовавший
1
трагическое
1
трусливость
1
трудившійся
1
требовавшій
1
тревожиться
1
треволненіе
1
третировать
1
треугольный
1
трехчасовой
1
трехлассный
1
троекратный
1
тропическiй
1
техническiй
1
теоретичный
1
торгашество
1
толкователь
1
Тургеневскій
1
Товстогубиха
1
трактоваться
1
трехъ-актныи
1
трехмѣсячный
1
теймствующій
1
типографскій
1
тiен-цинскій
1
тiен-цинскiй
1
тожественный
1
тонкотканный
1
талантливость
1
третироваться
1
трехбунчужный
1
тридцать один
1
теоретическое
1
тождественный
1
трехмиллiонный
1
третьестепенный
1
телеграфическій
1
тождественность
1
требовательность
1
тонко-поэтическій
1
тонко-организованный
1
тридцатью-пятью-вѣковой
1
ті
1
тѣм
1
туть
1
туча
1
тушь
1
тупо
1
тылъ
1
тщета
1
тяжба
1
тяжко
1
трёпка
1
тряска
1
тужить
1
тузанъ
1
тузить
1
тучный
1
тундра
1
тунисъ
1
тѣшить
1
тріумфъ
1
тѣснота
1
тѣльный
1
тщетный
1
тычинка
1
тягость
1
трястись
1
тульскій
1
туловище
1
тѣсность
1
тысячный
1
тюремный
1
туалетный
1
тулупникъ
1
тунисскiй
1
тупоумный
1
тысячникъ
1
туманиться
1
тяготѣющій
1
тяготѣющiй
1
тянувшійся
1
тургеневыми
1
тысяча разъ
1
тысячелѣтіе
1
тургеневскій
1
тщательность
1
тюльерійскій
1
тяжеловѣсный
1