Произведение: ? Петербургскiя сновидѣнiя въ стихахъ и прозѣ.
Автор: Dubia
Журнал: Время
Номер журнала: 1
Дата публикации: 1-01 года
Оригинал

    след. пар-ф >> 


Морфология произведения

Синтаксис произведения