Произведение: Петербургскiя сновидѣнiя въ стихахъ и прозѣ.
Автор: <Ѳедор Достоевский; Минаев Д. Д.>
Журнал: Время
Номер журнала: 1
Дата публикации: 1-01 года
Оригинал

 << пред. пар-ф  след. пар-ф >> 


Морфология произведения

Синтаксис произведения