Произведение: Стихотворенiя А. С. Хомякова. М., 1861.
Автор: Dubia
Журнал: Время
Номер журнала: 5
Дата публикации: 5-01 года
Оригинал

   след. пред-е >след. пар-ф >>след. глава >>>


Морфология произведения

Синтаксис произведения