Произведение: ? Стихотворенiя А. С. Хомякова. Москва. 1861 in 8, 146 стр.
Автор: Dubia
Журнал: Время
Номер журнала: 5
Дата публикации: 5-01 года
Оригинал

   след. пред-е >след. пар-ф >> 


Морфология произведения

Синтаксис произведения