Произведение: Политическое обозрение.
Автор: Головачев А. А.
Журнал: Эпоха
Номер журнала: 8
Дата публикации: 8-01 года
Оригинал

   след. пред-е >след. пар-ф >>след. глава >>>


Морфология произведения

Синтаксис произведения